Eurotransak ☏ 06 08 88 20 80

Współpraca

JE?LI :

  • Szukasz  przedstawiciela handlowego  Twojej  firmy na rynku francuskim ?
  • Jeste? producentem i chcesz pozyska? nowy rynek zbytu ?
  • Masz ciekaw? ofert?  na rynek francuski   
  • ZAPRASZAMY  do poszerzania horyzontów na zasadzie partnerskiej wspó?pracy.

Kontakt

 

KATARINA NYC - SICILIANO  -  język polski i francuski 

tel : (0033)  6 08 88 20 80 

E-mail : eurotransak@gmail.com